Budování kapacity organizace Khamoro o.p.s. - Khamoro Chodov

Khamoro
Chodov
o.p.s.
Přejít na obsah
Budování kapacity organizace Khamoro o.p.s.
Projekt "Budování kapacity organizace Khamoro o.p.s." s registračním číslem CZ.03.02.03/00/22_042/0001472 je financován Evropskou unií skrze Operační program Zaměstnanost plus.
Projekt je zaměřen na profesionalizaci naší organizace a zaměstnanců.
V období od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2025 realizujeme řízený proces, který organizaci umožní dosáhnout změn ve smyslu nabytí potřebné kapacity, aby byla funkčním a spolehlivým nástrojem efektivní integrace romské menšiny a implementace systémových strategií v této oblasti.
Klíčovými aktivitami projektu jsou stabilizace a rozvoj fundraisingu a komunikace, síťování, sdílení zkušeností a posilování partnerství, nastavení a implementace advokační práce a rozvoj lidských zdrojů ve smyslu cíleného vzdělávání zaměstnanců.
Podpora
Podpořte naší práci darováním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 78-4011880267/0100
Kontakt
Chranišov 25, 357 35
Mobil : 725 706 520                      e-mail : emil.vorac@seznam.cz
IČO : 265 195 69                             Č. účtu : 78-4011880267/0100
Návrat na obsah