- Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv > Komunitní projekt

Popis projektu:

PRO KOHO A S KÝM PROJEKT REALIZUJEME?


Prostřednictvím komunitního projektu Jekhetane (Společně) se zaměřujeme na řešení přetrvávajícího problému sociálního vyloučení, kterému doposud s malým úspěchem čelí obyvatelé lokalit Železný dvůr, Pod Železným dvorem a sídliště u KASSu. Jak napovídá samotný název, je projekt založen na principu sounáležitosti a spolupráce především samotných místních lidí, kteří za podpory komunitních pracovníků přetvářejí svoje komunity, vztahy s okolím i své prostředí v lepší místo pro život.


Z JAKÉHO DŮVODU?


Ve všech zmíněných lokalitách i přes dosavadní snahy přetrvávají vleklé problémy spojené se všemi negativními jevy, které sociální vyloučení přináší. Zástavba v Železném dvoře a Pod ŽD byla vybudována před 20 lety pro dlužníky na nájemném, kteří sem byli přestěhování. I když se městu podařilo velkou část peněz získat zpátky, vznikla zde zároveň největší sociálně vyloučená lokalita v Karlovarském kraji. Namísto postupné přirozené sociální integrace lidí dříve žijících rozptýleně po městě zde došlo k logickému zacyklení problémů. Sociálně vyloučená lokalita na sídlišti u KASSu vznikla díky tomu, že zdejší soukromí podnikatelé s nemovitostmi byli paradoxně jedni z mála, kteří byli bez problému ochotni pronajímat panelákové byty i Romům. Domy se začaly "přeplňovat" romskými rodinami, přičemž majoritní obyvatelstvo se naopak stěhovalo pryč. Lidé z vyloučených lokalit mají velmi omezené příležitosti získat dostupné bydlení mimo problematické lokality, obtížně hledají práci. Zejména na Železném dvoře a Pod Železným dvorem je téměř nedostupná běžná občanská vybavenost a zdravotní péče, zásadními problémy jsou obecně nezaměstnanost, nízké příjmy, dluhy, vážné rodinné problémy, nízká funkční gramotnost; časté sociálně patologické jevy včetně kriminality. Mladí lidé mají mizivou motivaci ke vzdělání, předčasně opouštějí školu, odrazováni vědomím, že stejně skončí jako všichni; nemají pozitivní vzory. Majoritou jsou místní vnímáni jako nežádoucí prvek. Lidé zde žijí často od dětství, v trvalé atmosféře sociokulturního znevýhodnění, nevěří ve zlepšení, zakouší vysokou frustraci, trpí nízkým sebevědomím a pocity nemožnosti úniku z kruhu chudoby a vyloučení. Jsou přesvědčeni, že nemají šanci kvůli etnické příslušnosti a sociálnímu statusu.


ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?


Základním cílem projektu je zlepšení kvality života lidí v řešených lokalitách. Postupně bude docházet k celkovému pozitivnímu posunu situace a sociální integraci místních komunit. Cílový stav, kterého chceme realizací projektu dosáhnout, by se dal popsat následovně: "V lokalitách existují funkční komunity soustředěné kolem stabilních jádrových skupin. Lidé se vzájemně podporují a spolupracují na řešení společných témat. Osvojili si dovednost strukturovaně sledovat a hodnotit své společné potřeby, nalézt realizovatelná řešení a naplňovat je s využitím vnitřních a vnějších zdrojů a s konkrétním výsledkem. Vztah mezi komunitami a místními autoritami (město, úřady, škola, policie, atd.) je pozitivní a vyvážený (partnerský); zástupci komunit se účastní komunitního plánování na úrovni města."JAKÝM ZPŮSOBEM?

Na začátku projektu bude ve spolupráci s místními lidmi vytvořeno zázemí v podobě velkokapacitního stanu, kde se budou mít možnost se setkávat, realizovat různé komunitní akce a účastnit se doplňkových aktivit.

Zásadní aktivitou projektu je podpora komunit v dovednosti vyjádřit své potřeby, shodnout se na nich, nalézt vhodné řešení a to následně uskutečnit. V tomto procesu budou hrát klíčovou roli jádrové skupiny zformované z místních osobností.

Jádrové skupiny budou za podpory komunitních pracovníků zjišťovat a vyhodnocovat potřeby komunit, aktivně naslouchat návrhům a budou vést proces realizace komunitních akcí (za podpory komunitních pracovníků a dalších členů týmu). Komunitní pracovníci budou jádrové skupiny kontinuálně motivovat a budou jejich členům nápomocni při získávání potřebných dovedností, které tito lídři budou dále předávat dalším členům komunity. Jádrové skupiny se budou aktivizovat k činnostem vedoucím k zodpovědnému a smysluplnému naplňování potřeb komunity a zároveň k odpovědnosti za ně: změnový proces a výsledky komunitních aktivit jsou "vlastnictvím" komunity. Směřujeme k tomu, aby funkce komunitního pracovníka postupně "ztrácela na důležitosti" a po ukončení projektu měla již zmobilizovaná komunita velmi nízkou potřebu podpory. Zásadním participačním prvkem bude zapojení zástupců jádrových skupin do komunitního plánování města Chodova.

Souběžně budou komunity rozvíjet také vztahy s klíčovými místní autoritami, kterými jsou např. město Chodov, městský úřad v rozsahu samostatné i přenesené působnosti, školská zařízení, bezpečnostní složky, pronajímatel bytů a ubytovacích kapacit v lokalitách. Navazování pozitivního vztahu a budování partnerských vazeb je klíčové pro posílení schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s okolím a naopak rozvíjet interakce pozitivní. Důležitým prvkem je "přizvání" místních autorit do komunitních procesů - konzultace zjištěných potřeb či zapojení do komunitních akcí a doplňkových činností.

Komunitní akce zúročují zjišťování a vyhodnocování potřeb komunit, které  jsou pod vedením jádrových skupin a za podpory komunitních pracovníků formovány do podoby konkrétních záměrů, které jsou komunitami následně zrealizovány. U každého řešeného tématu budeme dbát na naplnění tzv. Kahnových kritérií; tedy zda je komunitní téma realistické s dosažitelným výsledkem, dostatečně emotivně naplněné s přáním dosažení řešení, ztotožňuje se s ním většina lidí a téma je sjednocuje, mohou se aktivně zapojit, je pro všechny srozumitelné a řešení je skutečně žádoucí ze strany komunity.

V souladu s ověřenými potřebami a přáními komunit budou kromě komunitních akcí pravidelně realizovány také doplňkové aktivity (motivační, kulturní, vzdělávací, společenské) pro něž je charakteristické vyšší zapojení komunitních pracovníků a dalších spolupracujících subjektů (zejména místních autorit).

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky